TERMENI ȘI CONDIȚII

PAYCODE SRL (49109796, J40/21475/2023, cu sediul în București, Sector 4, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Nr. 10) vă oferă accesul la site și utilizarea site-ului paycode.ro numai cu condiția acceptării de către dumneavoastră a acestor termeni și condiții. Prin accesarea, utilizarea sau obținerea oricărui conținut, date, materiale, informații, produse sau servicii prin intermediul paycode.ro si spv.paycode.ro, sunteți de acord să respectați acești Termeni.

PAYCODE SRL își rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica, adăuga și retrage integral sau parțial Termenii și Condițiile. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu folositi/accesati web-site-urile mentionate.

UTILIZAREA SITE-ULUI spv.paycode.ro

Sunteți responsabil pentru menținerea securității și confidențialității informațiilor de acces la acest website (parole și nume de utilizator, precum și orice alte metode de autentificare și accesare a serviciilor spv.paycode.ro). În cazul în care ați înstrăinat sau vi s-au furat în orice mod datele de acces la cont, veți fi responsabil pentru utilizarea acestora, indiferent dacă aceasta se face cu sau fără acordul dumneavoastră.

Sunteți de acord să răspundeți pentru toate activitățile desfășurate pe acest website. Serviciul poate fi utilizat doar pentru trimiterea/receptionarea de facturi sau alte tipuri de documente în conformitate cu legea. Nu suntem răspunzători pentru facturile sau alte documente emise sau tipărite de dvs. prin utilizarea acestui serviciu. Serviciul nu poate fi utilizat pentru activități care ar constitui o încălcare a legii. În cazul în care se constată că ați utilizat acest serviciu pentru activități care contravin legilor în vigoare, vă vom restricționa accesul la acest serviciu.

PAYCODE SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul la contul dumneavoastră în următoarele cazuri:

 • tentativă de fraudă sau fraudă în vederea emiterii de acte false sau ilegale despre care PAYCODE SRL a luat cunoștință prin orice mijloace
 • tentativă de fraudă sau fraudă pentru a ocoli măsurile de securitate ale site-ului, pentru a fura informații despre alți utilizatori
 • întreprinderea unor acțiuni care afectează buna funcționare a site-ului
 • întreprinderea altor acțiuni care pot fi considerate abuzuri de către PAYCODE SRL

PREȚ, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Din momentul în care vă creați un cont pe site-ul spv.paycode.ro, veți beneficia de acces gratuit la o serie de facilitati descrise in pachetul FREE. Veți putea utiliza serviciile fără restricții.

În funcție de tipul de abonament și de perioada de plată selectată, vom emite facturi pentru utilizarea serviciilor premium descrise in pachetul de abonamente spv.pycode.ro.

Ca metode de plată, facturile pot fi achitate prin transfer bancar sau online prin card de credit/debit prin serviciul de plata online Netopia .

Când procesăm plățile, unele dintre datele dumneavoastră vor fi transmise către Netopia, inclusiv informațiile cerute pentru a procesa sau accepta plata, cum ar fi informații despre abonamentul ales și totalul facturat.

Se poate efectua plata online cu cardul, în condiții de siguranță deplină. Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacțiilor online care oferă confidențialitate, siguranță și simplitate în achiziția produselor și serviciilor prin Internet.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul băncii, compania nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Important de știut! - Pentru plățile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

Toate costurile afișate în website pentru abonamentele comercializate includ TVA.

Politica de livrare

În urma achitării abonametului, facilitatile suplimentare se vor activa in contul dumneavoastra conform abonamentului ales.

Este necesar să folosiți o adresă de mail pe care să o verificați și să o utilizați în mod curent.

Cu 3 zile inainte de data de expirare a abonamentului, se va emite o factura proforma pentru urmatoarea perioada de abonament.

Neachitarea acestei facturi in termen de 7 zile calendaristice de la emitere va atrage dezactivarea facilitatilor suplimentare din contul dumneavoastra.

Politica de renunțare/anulare

Garantăm returnarea integrală a sumei achitate în cazul în care aplicatia noastra nu poate fi folosita din motive tehnice.

Motiv tehnic reprezintă orice problemă care a fost întâmpinată de către dumneavoastra și care a fost anunțată catre noi la adresa [email protected] și care nu a putut fi remediată in maxim 24 ore, astfel încât să permită folosirea nemijlocita a aplicatiei de catre client.

În cazul retragerii voluntare in primele 15 zile ale perioadei de abonament, anuntate pe email la adresa [email protected], din alte motive decât cele tehnice descrise mai sus, va permite aprobarea rambursarii sumei platita pentru abonament, mai puțin o taxa administrativă.

Taxa administrativă care se reține din suma abonamentului achitat este de 100 de lei.

Dupa trecerea perioadei de 15 zile de la inceputul abonamentului, abonamentul se considera consumat si nu se mai accepta cereri de rambursare a sumei platite pentru abonament.

Contravaloarea abonamentelor deja consumate nu se va rambursa.

Sumele datorate de Paycode SRL din motive tehnice sau din motivul retragerii voluntare se vor transfera inapoi in contul din care u fost facuta initial plata in termen de maxim 7 zile lucratoare de la primirea cererii de rambursare prin email la adresa [email protected]

Informare de confidențialitate a datelor personale

Conform legilor în vigoare și a Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), PAYCODE SRL vă informează că datele personale procesate sunt administrate în condiții de siguranță și numai, pentru scopurile specificate. Această Informare de Confidențialitate o să vă ajute să înțelegeți ce date personale colectăm, de ce le colectăm, ce facem cu ele, care sunt drepturile dvs cu privire la utilizarea datelor personale și cum vă puteți exercita aceste drepturi.

Cine le colectează?

Orice date personale furnizate către sau colectate de către website-ul paycode.ro so spv.paycode.ro prin înscrierea pe care ați făcut-o pe site sunt procesate de către: PAYCODE SRL, 49109796, J40/21475/2023, cu sediul în București, Sector 4, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Nr. 10.

Ce date personale sunt colectate?

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica direct sau indirect o anumită persoană.

PAYCODE SRL colectează datele furnizate in unul din formularele website-ului nostru.

Astfel, adresa de email si CUI-ul firmei sunt colectate.

Prin completarea datelor personale în formularele de înscriere, declarați că acceptați ca datele personale să fie incluse, stocate, utilizate în baza de date a PAYCODE SRL, în scopurile menționate aici.

In ce scop utilizăm datele dvs. personale?

Utilizat adresa de e-mail pentru posibilitatea de a vă trimite informații personalizate cu privire la serviciile noastre in functie de optiunile setate in account;

CUI-ul este necesar pentru a indentifica corect datele firmei pe care o reprezentati.

Acceptăm plăți online cu cardul prin Mobilpay Netopia.

Când procesăm plățile, unele dintre datele tale vor fi transmise către Netopia, inclusiv informațiile cerute pentru a procesa sau accepta plata, cum ar fi informații despre abonamentul selectat și totalul facturat.

Vom folosi datele furnizate de către dumneavoastră exclusiv în scopul de a vă ține la curent cu notificarile la care v-ați înscris.

Cum protejăm datele dvs. personale?

PAYCODE SRL ia foarte în serios securitatea datelor dvs. personale. Facem toate eforturile pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal contra abuzului, interferențelor, pierderii, accesului neautorizat, modificării sau dezvăluirii.

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este permis doar angajaților pe baza necesității de a le cunoaște și cu respectarea obligațiilor contractuale de confidențialitate stricte atunci când sunt procesate de terți.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât avem nevoie de ele în scopul pentru care sunt procesate. De exemplu, atunci când vă înregistrați pentru un abonament, datele dvs vor fi păstrate în baza de date astfel încât să putem executa contractul specific pe care l-ați încheiat, iar după aceea, vom păstra datele personale pe o perioadă legală care ne permite să tratăm sau să răspundem la orice reclamații, întrebări sau preocupări legate de serviciul furnizat.

Vom revizui în mod activ datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem și le vom șterge în siguranță, sau în unele cazuri le vom anonimiza, atunci când nu mai există o nevoie legală, de afaceri sau de consumator pentru a fi reținute.

Drepturile persoanelor vizate

GDPR conferă persoanelor vizate anumite drepturi specifice, care includ dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de ștergere, dreptul la rectificare, dreptul de restricționare, dreptul de a obiecta, dreptul de a depune o plângere.

Aceste drepturi nu sunt absolute, iar temeinicia unei cereri cu privire la aceste drepturi trebuie analizată de la caz la caz.

Accesul la date: Persoana vizată ne poate solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre aceasta, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vom furniza o copie a datelor cu caracter personal, la cerere. În anumite situații, putem percepe un onorariu rezonabil pentru furnizarea datelor, bazat pe costurile noastre administrative.

Rectificarea datelor: Persoana vizată ne poate solicita să corectăm informațiile pe care le prelucrăm despre aceasta, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete.

Restricționarea prelucrării: Acest drept poate fi exercitat atunci când:

 • persoana vizată contestă corectitudinea datelor în cauză
 • persoana vizată susține că prelucrarea datelor este nelegală, fără a solicita ștergerea datelor
 • datele nu mai sunt necesare în scopul inițial, dar acestea nu pot fi șterse întrucât persoana vizată le solicită pentru stabilirea sau exercitarea unor pretenții legale
 • persoana vizată are obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

Ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Acest drept nu este unul absolut și nu vom putea șterge datele dacă acestea sunt prelucrate de noi în mod legal și sunt necesare scopurilor pentru care sunt prelucrate, în termenul de retenție aplicabil. Persoana vizată are dreptul de a cere ștergerea datelor personale pe care le prelucrăm despre aceasta în următoarele situații:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • persoana vizată și-a retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor.

Opoziția la prelucrare: În anumite situații, persoana vizată poate solicita stoparea prelucrării datelor sale personale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul persoanei, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unui terț. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrare sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

Portabilitatea datelor: Persoana vizată poate solicita către cine să fie transmise datele sale personale, în anumite condiții stabilite de GDPR, atunci când temeiul prelucrării este executarea unui contract cu persoana vizată sau consimțământul persoanei vizate.

Dreptul de petiționare: În cazul în care persoana vizată are o nemulțumire, suntem deschiși să remediem situația. Dacă nu reușim, persoana vizată se poate adresa oricând Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – mai multe detalii în secțiunea dedicată de mai jos.

Mai multe informații despre drepturile care revin unei persoane vizate conform GDPR, atunci când o organizație colectează și utilizează date despre aceasta, se regăsesc pe website-ul Comisiei Europene.

Cereri GDPR

Orice persoană vizată poate contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor (DPO) la adresa [email protected] în cazul în dorește să adreseze o cerere cu privire la drepturile sale cu caracter personal în contextul interacțiunii sale cu website-ul paycode.ro.

Copyright

Materialele si documentele, videourile de pe prezentul site sunt supuse legii copyright-ului si nu pot fi reproduse, împrumutate, trimise catre terte parti.