Documentatie tehnica eFactura

Campuri obligatorii ANAF RO eFactura

 • Numarul facturii (BT-1)***
 • zz.ll.aaaa - Data emiterii facturii (BT-2)***
 • 380 - Factură - Codul tipului facturii (BT-3)***
 • Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adăugată (BT-8)
 • Codul monedei (BT-5)***
 • Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6)
 • zz.ll.aaaa - Data exigibilitate TVA (BT-7)
 • zz.ll.aaaa - Data scadentei (BT-9)
 • Referinţa Cumpărătorului (BT-10)
 • Referinţa proiectului (BT-11)
 • Referinta contractului (BT-12)
 • Referinta comenzii (BT-13)
 • Referinţa dispoziţiei de vânzare (BT-14)
 • Referinţa avizului de recepţie (BT-15)
 • Referinţa avizului de expediţie (BT-16)
 • Referinţa cererii de ofertă sau a lotului (BT-17)
 • Identificatorul obiectului facturat (BT-18a)
 • Referinţa contabilă a cumpărătorului (BT-19)
 • Termeni de plată (BT-20)
 • Referinta factura precedenta (BT-25)
 • zz.ll.aaaa - Data de emitere a facturii anterioare (BT-26)
 • Numele vânzâtorului (BT-27)***
 • Denumirea comercială a vânzătorului (BT-28)
 • Identificatorul de înregistrare legală a vânzătorului (BT-30)
 • RO1234 - Identificatorul de TVA a vânzătorului (BT-31)
 • Identificatorul de înregistrare fiscală a vânzătorului (BT-32)
 • Informaţii juridice suplimentare despre vânzător(BT-33)
 • RO - Romania - Codul ţării Vânzătorului (BT-40)***
 • Subdiviziunea ţării Vânzătorului (BT-39)
 • Localitatea Vânzătorului (BT-37)***
 • Codul poştal al Vânzătorului (BT-38)
 • Adresa Vânzătorului (BT-35)***
 • CONTACTUL VÂNZĂTORULUI (BG-6)
 • Punctul de contact al Vânzătorului (BT-41)
 • Numărul de telefon al contactului Vânzătorului (BT-42)
 • Adresa de email a contactului Vânzătorului (BT-43)
 • INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ (BG-16)
 • Codul tipului de instrument de plată (BT-81)
 • BENEFICIAR (BG-10)
 • Nume beneficiar (BT-59)
 • Identificatorul beneficiarului (BT-60)
 • Identificatorul înregistrării legale a beneficiarului (BT-61)
 • REPREZENTANTUL FISCAL AL VANZATORULUI (BG-11)
 • Nume reprezentant (BT-62)
 • RO1234 - Identificator TVA al reprezentantului fiscal al Vânzătorului (BT-63)
 • ADRESA POSTALA A REPREZENTANTULUI FISCAL AL VANZATORULUI (BG-12)
 • RO - Romania - Codul țării (BT-69)**
 • Subdiviziunea țării (BT-68)
 • Localitatea (BT-66)**
 • Codul poștal (BT-67)
 • Adresa reprezentantului fiscal (BT-64)**
 • CUMPĂRĂTOR (BG-7)
 • Numele cumpărătorului(BT-44)***
 • Denumirea comercială a cumpărătorului(BT-45)
 • Identificatorul de înregistrare legală a cumpărătorului(BT-47)
 • RO1234... Identificatorul de TVA a cumpărătorului (BT-48)
 • ADRESA POSTALĂ (BG-8)
 • RO - Romania - Codul țării Cumpărătorului(BT-55)***
 • Subdiviziunea țării Cumpărătorului(BT-54)
 • Localitatea / Sectorul Cumpărătorului(BT-52)***
 • Adresa Cumpărătorului (BT-50)***
 • Codul poștal al Cumpărătorului(BT-53)
 • ADRESA DE LIVRARE (BG-15)
 • Codul țării de livrare(BT-80)
 • Subdiviziunea țării de livrare (BT-79)
 • Localitatea / Sectorul de livrare (BT-77)
 • Adresa de livrare (BT-75)
 • Codul poștal de livrare (BT-78)
 • zz.ll.aaaa - Data reală a livrării (BT-72)
 • Numele părții către care se face livrarea (BT-70)
 • CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9)
 • Numele persoanei / Denumirea (BT-56)
 • Numărul de telefon (BT-57)
 • E-mail (BT-58)
 • Numele articolului (BT-153)
 • Cantitatea facturată (BT-129)
 • Unitatea de masură (BT-130)
 • Prețul net (BT-146)
 • Valoarea netă (BT-131)
 • Categoria de TVA (BT-151)
 • Cota TVA (BT-152)
 • Codul categoriei de TVA (BT-118)
 • Cota categoriei de TVA (BT-119)
 • Baza de calcul pentru categoria de TVA (BT-116)
 • Valoarea TVA pentru fiecare categorie de TVA (BT-117)
 • Motivul scutirii de TVA (BT-120)
 • Codul motivului scutirii de TVA (BT-121)
 • Totalurile documentului (BG-22)
 • Suma valorilor nete ale liniilor facturii(BT-106)***
 • Valoarea totală a facturii cu TVA (BT-112)***
 • Suma deducerilor la nivelul documentului (BT-107)***
 • Suma plătită (BT-113)***
 • Suma taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-108)***
 • Valoare de rotunjire (BT-114)***
 • Valoarea totală a facturii fără TVA (BT-109)***
 • Suma de plată (BT-115)***
 • Valoarea totală a TVA a facturii (BT-110)***
 • Valoarea TVA totală a facturii în moneda de contabilizare (BT-111)***
 • Valoarea deducerii la nivelul documentului (BT-92)
 • Valoarea de bază a deducerii la nivelul documentului (BT-93)
 • Procentajul deducerii la nivelul documentului (BT-94)
 • Codul categoriei de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-95)
 • Cota de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-96)
 • Motivul deducerii la nivelul documentului (BT-97)
 • Codul motivului deducerii la nivelul documentului (BT-98)
 • Valoarea taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-99)
 • Valoarea de bază a taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-100)
 • Procentajul taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-101)
 • Codul categoriei de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-102)
 • Cota de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-103)
 • Motivul taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-104)
 • Codul motivului taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-105)

BG-24 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SUPLIMENTARE

 • Referinţa documentului justificativ (BT-122)
 • Descrierea documentului justificativ (BT-123)
 • Localizarea documentului extern (BT-124)
 • Comentariu in factura (BT-22)

Limite la apelarea API eFactura (aici)

 • LImita pentru toate metodele : max. 1000 apeluri/minut
 • Limite specifice/ metoda
   1. /upload
    • max. 1000 fisiere tip RASP (raspuns la factura)/ zi /CUI
    • NU exista limita la upload fisiere tip factura
   1. /stare
    • max 100 interogari/ un anumit mesaj/ zi
    • NU exista limitari la numarul total de interogari/ zi/ CUI
   1. /lista
    • max 1500 interogari/ zi/ CUI la lista simpla
    • max 100.000 interogari/zi/CUI la lista cu paginatie
   1. /descarcare
    • max 10 descarcari/ zi/ un anumit mesaj
    • NU exista limitari la numarul total de descarcari /zi/ CUI

Obs.

  1. Limitele pot fi modificate. Daca primiti eroare de depasire a numarului maxim de apeluri si considerati ca ar trebui sa puteti interoga peste valorile stabilite, va rugam sa ne scrieti pe formularul de contact din SPV sau www.anaf.ro pentru revizuirea acestora
  1. Ignorarea repetata a mesajelor de depasire a limitelor maxime poate duce la blocarea accesului la API pentru respectivul utilizator si, in cazurile grave, la blocarea accesului aplicatiei.